Bel 0343 57 21 28

Tarieven

De tarieven voor mondzorg zijn centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen.

Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.

  Facturatie

  Het verzenden en innen van facturen hebben wij, net als veel andere zorgaanbieders, uitbesteed. Wij werken hiervoor samen met Infomedics. Dit betekent dat u een rekening ontvangt van Infomedics en deze dient te betalen binnen de betalingstermijn die op de nota staat. De betalingsverplichting is niet anders dan als u de nota rechtstreeks van de zorgaanbieder zou ontvangen. Wilt u de factuur per mail ontvangen? Geef dit aan ons door en wij passen het aan.

  Vergoeding van uw zorgverzekeraar

  Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

  Regel het online

  Op de website van Infomedics (https://www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan: Status van uw betaling controleren, betalingsregeling treffen, veelgestelde vragen bekijken.

  Wat gebeurt er met uw gegevens?

  Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op https://www.infomedics.nl.  

  Zorg voor juiste gegevens

  Gaat u verhuizen? Geef de adreswijziging dan tijdig door aan onze administratie, aan uw zorgverzekeraar en aan Infomedics. Dit voorkomt namelijk onnodige rente- en incassokosten. Voor een correcte afhandeling is het daarnaast belangrijk dat wij beschikken over het polisnummer van uw ziektekostenverzekering en uw burgerservicenummer.